Asemakaavanmuutos vireillä Rauhankatu 19-21

ASEMAKAAVANMUUTOS VIII JA VII KAUPUNGINOSAAN

Kaavan työnimi: Rauhankatu 19–21 Osoite: Rauhankatu 19–21, Puistokatu 18 ja 20, Sairashuoneenkatu 17, 19 ja 26, Heikkilänkatu 11 sekä osia Puistokadusta, Rauhankadusta, Sairashuoneenkadusta ja Heikkilänkadusta Kaavanmuutoksen tavoitteena on täydennysrakentamisen mahdollistaminen asuinkerrostalotontilla (Rauhankatu 19–21) sekä suojelutarpeen tutkiminen puutalotonteilla.

Lue tästä koko kaavoitussuunnitelma / YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ

Suunnittelualue Asemakaavanmuutos laaditaan VIII kaupunginosaan kortteliin 27 ja korttelin 26 tonteille 3 ja 5. Lisäksi kaavanmuutokseen otetaan kaavateknisistä syistä mukaan katualueita Puistokadulta, Rauhankadulta, Sairashuoneenkadulta ja Heikkilänkadulta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty yllä olevassa kartassa. Alue sijaitsee Turun keskustan laidalla Rauhankadun ja Puistokadun risteyksessä Port Arthurin puutaloalueen ja Mikaelinkirkon vieressä. Alueelta on Kauppatorille matkaa noin kilometri. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2017 Diaarinumero 4415-2016 Asemakaavatunnus 15/2017 2 Tontilla Rauhankatu 19–21 sijaitsee 1960-luvun alussa valmistunut 9-kerroksinen modernistinen asuinkerrostalo, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Olavi Laisaari. Rakennus on Museon informaatioportaalin mukaan rakennushistoriallisesti arvokas ja sen julkisivu muodostaa nauhaparvekkeineen taustan Mikaelinkirkolle. Kerrostalon pohjakerroksessa toimii pienehkö päivittäistavarakauppa.

Kaavanmuutosalueen muut rakennukset ovat pääosin 1900-luvun alussa valmistuneita asuinkäytössä olevia puolitoistakerroksisia puutaloja ja niiden piharakennuksia. Osoitteeseen Puistokatu 18 on rakennettu vuonna 1911 kolmekerroksinen kivirakenteinen asuinkerrostalo, jonka pohjakerroksessa on pieniä Aloite Asemakaavanmuutos laaditaan osoitteessa Rauhankatu 19–21 sijaitsevan tontin 853-8-27-7 yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Muut tontit ja katualueet on sisällytetty kaavanmuutosalueeseen Turun kaupungin aloitteesta.

Asemakaavanmuutoksen tarkoitus Kaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisärakentaminen tontilla Rauhankatu 19–21. Kaavanmuutosaloitteen tehnyt maanomistaja esittää konsultilta tilaamassaan maankäyttöluonnoksessa, että tontille rakennettaisiin kaksi uutta asuinkerrostaloa, joista toinen sijaitsisi Sairashuoneenkadun varrella ja toinen Puistokadun varrella. Uudisrakennusten väliin on luonnoksessa esitetty maanalainen pihakannen alla sijaitseva pysäköintitila, johon ajetaan Sairashuoneenkadulta.

Jotta rakennukset voitaisiin toteuttaa esitetyllä tavalla, tonttia Rauhankatu 19–21 tulisi laajentaa Turun kaupungin omistamalle katualueelle Puistokadun puolella noin neljän metrin verran. Kaavanmuutoksessa saatetaan myös tutkia Rauhakatu 19–21:n olemassa olevan asuinkerrostalon tilojen käyttötarkoituksen muuttamista..

Kaavanmuutosalueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja katualueet omistaa Turun kaupunki.

Puutalotontit on otettu mukaan kaavanmuutokseen kaupungin aloitteesta ASEMAKAAVANMUUTOS VIII JA VII KAUPUNGINOSAAN Kaavan työnimi: Rauhankatu 19–21 Osoite: Rauhankatu 19–21, Puistokatu 18 ja 20, Sairashuoneenkatu 17, 19 ja 26, Heikkilänkatu 11 sekä osia Puistokadusta, Rauhankadusta, Sairashuoneenkadusta ja Heikkilänkadustaselvittämiseksi. Kaavanmuutosalueeseen sisällytetään katualueita kaavateknisistä syistä. Katualueiden asemakaavan sisältöä ei ole tarkoitus muuttaa lukuun ottamatta sitä Puistokadun osaa, joka mahdollisesti liitetään osaksi tonttia Rauhankatu 19–21.

MIELIPIDE KAAVAN VALMISTELUSTA Diaarinumero 4415-2016 Asemakaavatunnus 15/2017

Mielipidelomake pyydetään lähettämään 15.11.2017 mennessä osoitteeseen: Ympäristötoimiala, PL 355, 20101 Turku ———————————————————————————————————————————– ———————————————————————————————————————————– ———————————————————————————————————————————–