Portsan Sanomat 3/2009

Lataa lehti pdf-muodossa tästä linkistä.

Päätoimittajan kynästä

Viime lehden ilmestymisen jälkeen on tapahtunut monenmoista. Kesän tapahtumat katumarkkinat toukokuussa ja pihamarkkinat elokuussa ovat menneet hyvin, ihmiset ovat liikkuneet.

Syksyn myötä on saatu uusia haasteita mm. Portsan alueen liikenne ja varsinkin raskaan liikenteen määrä on puhuttanut asukkaita. Rauhan- ja Arvinkadun varren talot tärisevät liikenteen johdosta (huom. mukulakivikadut). Nopeudet kaduilla ovat nousseet, kun päinvastoin kaasujalkaa pitäisi hillitä tällä alueella.  Portsa ry:n hallitus on ottanut aiheen vakavan pohdinnan alle. Hyvät ehdotukset asiasta ovat tervetulleita ja hyvä foorumi asian pohdintaan on yhdistyksen syksyn vuosikokous 16.11. klo 19.00 Portsan OloHuoneessa.

Itseäni huolestuttaa näin pimeän ajanjakson alkaessa puutaloalueemme paloturvallisuus. Kynttilöitä on mukava poltella, mutta tulisi huomioida, että esim. ulkoroihut ovat hyvinkin vaarallisia alueella. Olisinkin sitä mieltä, että kynttilät ulkona kuuluvat lyhtyihin ja ulkotulet kannattaisi jättää kokonaan polttamatta. Sisätiloissa pidettäisiin kynttilät valvonnassa. Palovaroittimien toimivuus ja riittävyys kannattaa varmistaa.

SiH


PORTSA RY – toimintasuunnitelma 2010

Portsa ry on asukas- ja kotiseutuyhdistys, joka on jäsenenä Turkuseurassa sekä Kotiseutuliitossa. Yhdistyksellä on edustaja ja varaedustaja Turkuseuran kaupunginosajaostossa.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia järjestetään kaksi ja niihin ovat tervetulleita kaikki Portsan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt jäsenyydestä riippumatta. Kokouspaikka on Portsan OloHuone, Rauhankatu 26 a.

Kevätkokous    1.3.2010 klo 19.00

Ennen varsinaista kokousta kaupungin liikennesuunnittelijan ja VR:n edustajan puheenvuorot teemasta Portsan liikenne nyt ja tulevaisuudessa.

Syyskokous     29.11.2010 klo 19.00

Ennen varsinaista kokousta keskustellaan aiheista Kulttuuripääkaupunki 2011 sekä Kotiseutuliiton kotiseutupäivät.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouspäivät löytyvät nettisivuilta tammikuun alussa. Asukkaiden ideat asuinalueen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämisestä ovat tervetulleita, samoin kuin muutkin ehdotukset.

Toimintavuoden aikana hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia hoitamaan yksityiskohtaisempia asioita. Asukasilta järjestetään loppiaisaattona eli 5.1.2010 alkaen klo 19 Pub Port Arthurissa. Katumarkkinat järjestetään Puutarhakadulla sunnuntaina toukokuun 23. päivänä ja Pihamarkkinat sunnuntaina elokuun 8. päivänä.

Portsan lähialueiden kaavoitusta sekä liikennesuunnitelmia seurataan ja niihin otetaan kantaa tarpeen vaatiessa.

Yhdistyksen lehti, Portsan Sanomat, ilmestyy kolmesti vuodessa. Lehden painos on 3000 kpl ja lehti jaetaan alueen talouksiin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostiviestein. Kotisivujen kautta voi myös lähettää toivomuksia.

Yhdistyksen myyntiartikkeleita ovat Port Arthur – elämänmenoa -kirja, viisi erilaista Kirsti Akolahden akvarellipostikorttia, keräilypuhelinkortti ja Portsa-paita. Tuotteet ovat myynnissä Turkuseuran Föripuodissa, Portsan OloHuoneessa sekä Portsan markkinoilla.

Toimintavuoden aikana tutustutaan Uudenkaupungin ja Rauman puutaloyhdistysten toimintaan.

Toimintavuoden aikana valmistaudutaan Turun kulttuurikaupunkivuoteen yhteistyössä Portsassa asuvien kulttuurivaikuttajien kanssa sekä kerätään tietopaketteja Portsan arkkitehtuurista, teollisuudesta, yrityksistä ja yrittäjistä sekä tunnetuimmista portsalaisista.

Yhdistys ottaa kantaa ja tekee Portsaa koskevia aloitteita sekä vetoomuksia kulloinkin ajankohtaisina olevista asioista. Yhdistys hakee yhteistyökumppaneikseen sellaisia yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka haluavat edistää asuinalueen viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä palvelujen saatavuutta.

Turussa, marraskuun 16. päivänä 2009
Hallitus


Puheenjohtaja ihmettelee valaisinpylväitä

Heinäkuun lopulla katkesi puinen valaisinpylväs Rauhankadulla lähellä Heikkilänkadun kulmaa. Sitä ei tiedetä miksi näin tapahtui, sillä silminnäkijöitä ei ole löytynyt.

Tapahtuma sai Portsa ry:n hallituksen jäsenet tarkkailemaan muiden Portsan valaisinpylväiden kuntoa. Silloin kaatuneesta pylväästä heti seuraava pylväs sataman suuntaan oli – ja on edelleen – kallellaan kadun keskiviivaan päin. Eikä se ole ainoa vino pylväs Portsassa. Kesällä tarkkailtiin erityisesti pylväiden tyviosia ja se tulos huolestutti. Todettiin ajan hampaan purreen jälkiänsä jättäen.

Kun aikanaan valmisteltiin yhdistyksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2007, oli yhtenä kohtana katuvalaistuksen yhdenmukaistaminen. Silloin oli ainakin neljää eri valaisinpylvästyyppiä käytössä Portsan alueella. Portsan hallitus päätyi ehdottamaan ykkösvaihtoehtona Heikkilänkadulla olevaa metallista ”A-tyyppiä” tai vaihtoehtoisesti puulla päällystettyä metallipylvästä mallia Portsakoti (Annankadulla Portsakodin puolella olevat pylväät). Tavoitteena oli saada yhdenmukaiset pylväät kulttuuripääkaupunkivuoteen mennessä. Eipä ehdotus saanut silloin tuulta purjeisiinsa kaupungin taholta. Kuitenkin elokuun alkupuolella keskusteltaessa Rauhankadun kaatuneen pylvään korjaamisesta kiinteistölaitoksen vastuullinen virkamies lupasi huomioida Portsa ry:n ehdotuksen pylväiden yhdenmukaistamisesta mutta totesi, että kerralla ei kaikkia pylväitä voida uusia. Mutta siten, että aina kun joku pylväs syystä tai toisesta joudutaan uusimaan, niin korvaava pylväs tulee olemaan sitä valittua tyyppiä. Vielä ei tätä kirjoitettaessa ole tapahtunut mitään.

Viikolla 42 kaatui auton törmäyksestä puinen valaisinpylväs Sofiankadulla ja aivan päiväkodin kohdalla. Juuri samalla hetkellä oli eräs Rauhankadulla asuva äiti noutamassa poikaansa ja hyvällä tuurilla eivät sattuneet jäämään kaatuvan pylvään alle.  Allekirjoittanut kävi katsomassa kaatunutta pylvästä. Se oli tyvestä laho. Allekirjoittanut otti yhteyttä kiinteistölaitokseen ja muistutti elokuisesta keskustelusta. Viesti luvattiin toimittaa asiaa hoitavalle virkamiehelle.

Nyt on marraskuu. Kahdessa paikassa Portsassa on valaisinpylvään paikalla puolen metrin tynkä kaapelia muoviin käärittynä. Montako niitä tulee lisää, ennen kuin korjaamisiin ryhdytään?

ihmettelee Portsa ry:n hallituksen puheenjohtaja
Kari Malinen


Terveisiä paalutustyömaalta!

Portsan rakennukset suojeltiin kaavalla liki 30 vuotta sitten, mutta perustusten korjaus on monissa taloyhtiöissä vasta aluillaan.

Portsa ry järjesti syyskuussa yhdessä Turun Työväen Asunto-osakeyhtiö Rannan ja urakoitsija Skanska Infra Oy:n kanssa tutustumiskäynnin Rannan paalutustyömaalle. Portsan puutalojen hallituksille suunnattuun tilaisuuteen saapuikin yli kaksikymmentä kiinnostunutta.

Talojen painumisen syitä on etsitty milloin lisääntyneestä liikenteestä, milloin isoista puista. Vilkaisu Rannan satavuotiskirjaan kertoo kuitenkin muuta. Jo vuonna 1922 yhtiökokous pohdiskeli, mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ”vinkkelirakennuksen” kanssa, jonka pohjoispuolen perustus ”arveluttavissa määrin laskeutuu”. Liikennettä tai isoja puita ei tuolloin ollut. Aikakauden tyyliin Rannan talot oli rakennettu kivilatomuksen päälle suoraan painuvan savimaan varaan. Painumisen oireita korjattiin sittemmin muutamaan otteeseen, mutta ”vinkkelirakennuksen” perustusten tuentaan ryhdyttiin vasta nyt – lähes 90 vuotta myöhemmin.

Skanskan työpäällikkö Pasi Mäkinen esitteli uusia kuormansiirtorakenteita toisen paalutettavan talon kellarissa. Tuennan tekninen toteutus on kiinnostava, mutta se on jo hankkeen loppusuoraa ja helppo jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Vieraiden ilmeet vakavoituivat heidän tullessaan tiloihin, joissa hetkeä aiemmin oli ollut hienoja saunoja, pesutiloja, kodinhoitohuoneita – kaikki nyt purettuina työmaan tieltä.

Taloyhtiön puolesta kysymyksiin vastailivat isännöitsijä Erik Sangder ja puheenjohtaja Pasi Ellonen. Rannan talojen perustusten tuentaprojekti on kestänyt kaikkiaan yli vuosikymmenen. Asukkaiden murheina ovat raha ja päätöksenteko. Vaikka nyt korjattavien kahden talon paalutus on ollut pitkään suunnitteilla, eivät päätökset ole syntyneet helpolla. Riittävän pitkällä lainalla saadaan vastikkeiden nousu pidettyä kohtuullisena, vaikka kokonaiskustannukset hipovatkin miljoonaa euroa. Kellareiden uudelleenrakennus jää yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaiden omalle vastuulle. Menneistä virheistä on kuitenkin opittu sen verran, että nyt tiloja suunnitellaan yhdessä.

Oli sitten kyseessä ilmaston lämpeneminen tai talojen vajoaminen, meitä ihmisiä ei ole helppo saada näkemään asioita vuosikymmeniä eteenpäin. Paalutuksen valmistumista odotetaan Rannassa nyt jo varovaisen toiveikkaasti, ja kellaritilojen uusia sisustuksia suunnitellaan innokkaasti. Ehkä jo ensi vuonna on mahdollista päästä katsomaan, millaista elämä on paalutusremontin jälkeen.

Kiitokset Portsa ry:n puolesta Skanskalle, Rannalle ja kaikille osallistuneille!

Miika Meretoja


ANNA unplugged

Turku 2011 -säätiö ja Portsa ry toteuttivat uhkauksensa mukaisesti yhteistyössä minimusiikkifestivaalin.  Elokuisten pihamarkkinoiden yhteydessä kokoontui Annanpuistoon kunnioitettava määrä yleisöä nauttimaan nuorten soittajien tarjoilemasta musiikista, rennosta ilmapiiristä ja mahdottoman hienosta ilmasta. Ja mikä parasta, saimme seuraksemme myös Portsakodista runsaasti kuulijoita, joten toivottu sukupolvien välisen kuilun umpeenluominen onnistui hienosti.

Päivän aloitti MetKu, joka soitti omia sävelteoksiaan ja saavutti niillä sen verran infernaalillisen suosion, että orkesteri pyydettiin lavalle – tai tarkemmin ilmaisten hiekalle – vielä toistamiseen iltapäivällä, jotta yleisön vaihduttua saatiin tätä taidetta tarjota myös myöhemmin paikalle saapuneille.

Bangladeshin unplugged-trio esitti oman ohjelmistonsa ohella myös osin samoista soittajista koostuvan SPAHHRin sävelmiä. Osa esiintyjistä oli saapumattomissa, osa sairaana, joten pikapaikkauksin kahdesta orkesterista tuli yksi. Ohjelmisto sen sijaan vaihtui tyyten toisentyyppiseksi, joten eipä silmät kiinni olisi arvannut, että tatamilla taipuili samoja soittajia. Yleisö hämmästeli nuorten miesten taitavaa yhteissoittoa vallan aiheellisesti.

Iltapäivän päätti erinomaisen iloinen ja hyväntuulinen Paltta & the Dreempipes, jonka soittajat esittelivät hienojen musiikkikappaleiden ohella virtuositettiaan niin, että kokeneempikin yleisö veti Arvin Grillin tarjoilemat herkulliset pullakahvit väärään kurkkuun.

Kiitos sekä esiintyjille että yleisölle!