Kiinteistölle menevän ajoväylän maalausohje

Nykyisten sääntöjen mukaan saa jälleen maalata kiinteistölle johtavalle ajoväylälle kiveykseen keltaisen merkinnän.

Keltainen reunamerkintä sallitaan tonttiliittymien kohdalle seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Kiinteistö tekee ja ylläpitää reunamerkinnän omalla kustannuksellaan.
  • Keltainen viiva maalataan tonttiliittymän kohdalle ja enintään yksi (1) metri tontin kulkutien reunalinjojen molemmin puolin. Esim. tontin kulkutien leveyden ollessa 3 m on reunamerkinnän pituus enintään 3+1+1 eli 5 metriä.
  • Viivan pituus saa kuitenkin olla enintään 7 m. Esim. vaikka tontin kulkutien leveyden ollessa 6 metriä voi reunaviiva olla kuitenkin enintään 7 m.
  • Maalaus tehdään reunatukeen
  • Viivan leveys saa olla korkeintaan 10 cm
  • Reunakiven ollessa graniittia maalaus tehdään kiven ajoradan puoleiseen reunaan
  • Jos kaupunki suorittaa kadulla rakennus- tai korjaustöitä ja maalaus näiden töiden vuoksi häviää, jää viivan korjaus kiinteistön vastuulle ja kustannettavaksi
  • Pysäköinnintarkastajat suorittavat normaalin valvontatyön yhteydessä tehtyjenmaalauksien valvontaa ja tarvittaessa puuttuvat virheellisiin maalauksiin. Pysäköinninvalvonta kehottaa tarvittaessa korjaustoimenpiteisiin.
  • Jos kehotusta ei noudateta, kaupunki poistaa virheellisen maalauksen kiinteistön omistajan kustannuksella.