Meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos

Turun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos nähtävänä

EU:n ympäristömeludirektiivin ja ympäristönsuojelulain mukainen Turun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos on valmistunut. Suunnitelmassa esitellään meluntorjunnan nykytilaa Turussa ja mahdollisuuksia kehittää sitä. Toimintasuunnitelma on jatkoa vuonna 2012 valmistuneelle meluselvitykselle ja se tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.

Toimintasuunnitelman laatimisessa ovat olleet mukana Turun kaupungin ympäristötoimiala (kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu), kiinteistöliikelaitos, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto sekä Finavia.

Ympäristönsuojelulain 92 §:ssä tarkoitetuille rekisteröidyille yhdistyksille tai säätiöille sekä henkilöille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toimintasuunnitelma saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus lausua mielipiteensä.

Luonnokseen voi 3.5.2013 alkaen tutustua Turun kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.turku.fi sekä Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5, 1.krs). Mahdolliset kirjalliset kommentit tai mielipiteet tulee 20.5.2013 mennessä toimittaa Turun kaupungin ympäristötoimialalle, ?meluntorjunnan toimintasuunnitelma?, Puolalankatu 5, 20100 Turku, postiosoite: PL 355, 20101 Turku, tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@turku.fi

Turussa 30.4.2013
Turun kaupunki, Ympäristötoimiala