Vastaa ja vaikuta – Minkälainen Turku on vuonna 2029?

Minkälainen Turku on vuonna 2029? – Vastaa kyselyyn ja vaikuta

Turun Kaupunki kartoittaa karttapohjaisella verkkokyselyllä turkulaisten näkemyksiä, miten kaupungin kasvu tulisi toteuttaa ja millainen Turku on tulevaisuudessa. Tuloksia käytetään yleiskaavan valmistelussa.

Kaupunginhallitus päätti viime marraskuussa, että valmisteilla oleva yleiskaava suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. Vuoden 2016 aikana yleiskaavasta valmistellaan luonnos, joka työstetään lopulliseksi kaavaksi vuonna 2017. Yleiskaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2029.

Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntarakenne. Yleiskaavan valmistelua ohjaa Turun ja naapurikuntien hyväksymä Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. Kaavalla varaudutaan 20 000 uuteen turkulaiseen.

Kerro näkemyksesi kaupungin kehittämisestä 15.3. mennessä

Minne mielestäsi uutta rakentamista voitaisiin kaupungissa sijoittaa, missä palvelutarjontaa tulisi kehittää, mitkä viher- ja virkistysalueet ovat tärkeitä ja millaista liikkuminen on kaupungissa?

Kyselyn linkki:

Kyselyllä saatuja vastauksia hyödynnetään yleiskaavaluonnoksen laatimisessa. Kyselyn tulokset julkaistaan Yleiskaavan 2029 nettisivuilla www.turku.fi/yleiskaava2029) sekä esitellään suuralueittain yleisötilaisuuksissa kevään/kesän 2016 aikana.

Lisätietoja: