Poistoputkihanke/Turun Seudun Puhdistamo

 

Syksyllä 2012 rankkasateiden aikana Portsan kellareihin tulvi vesi ja jätevesi. Poistoputken kapasiteetti ei riittänyt sekä jäteveden että huleveden poistoon. Samanlainen erityistilanne oli lähellä elokuun alussa 2017, sademäärä oli poikkeuksellisen suuri pidemmän aikaa. Turun Seudun Puhdistamon hanke uudesta poistoputkesta olisi tärkeä Portsalle. Asukasyhdistys kannattaa hanketta. Teksti Turun Seudun Puhdistamon sivustolta: 

Katso video hankkeesta: http://www.youtube.com/watch?v=NrIxUr-Z54k

LISÄÄ KAPASITEETTIA POISTOPUTKEEN, VÄHEMMÄN KUORMITUSTA MEREEN

Jäteveden poistoputken kapasiteettia täytyy tehostaa, jotta Turun seudulla pystytään huolehtimaan yhdyskunnan tarpeet täyttävästä laadukkaasta jätevedenpuhdistuksesta vuosikymmeniksi eteenpäin. Turun seudun puhdistamo Oy suunnittelee parhaillaan poistoputken kapasiteetin tehostamista yhdessä Pöyry Finland Oy:n ja Neste Jacobs Oy:n kanssa. Lopullinen toteutuspäätös hankkeesta tehtäneen keväällä 2018. Hankkeen valmistuttua tulee Turun merialueelle kohdistuva jätevesikuormitus vähenemään entisestään.

Tällä hetkellä jätevedet johdetaan puhdistamolta sadevesiviemäriä pitkin purkukohtaan Turun altaaseen. Sadevesiviemäri on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla eikä sen kapasiteetti ole riittävä sekä jätevesien että hulevesien poisjohtamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien ennustetaan kasvavan sekä poikkeuksellisen suuret rankkasateet tulevat lisääntymään, mikä johtaa hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi merivedenpinnan ennustetaan nousevan, mikä tulee rajoittamaan nykyisen purkujärjestelmän kapasiteettia. Myös asukasmäärän ennustetaan kasvavan Turun seudulla noin 2000 asukkaalla vuodessa, mikä lisää viemäriverkostoon johdettavaa jätevesimäärää.

Toteutustavaksi on valittu tunnelointi ja louhinta. Tunnelointi ei edellytä aukikaivuuta kuin aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelointi aiheuttaa vähiten haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on myös se, että puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen aikana.

Poistoputki on suunniteltu louhittavaksi puhdistamolta (Polttimonkatu 2) Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunnelointina satama-altaaseen.

Turun seudun puhdistamo Oy tiedottaa aiheesta lisää jatkossa ja järjestää mm. asiaan liittyviä tiedotustilaisuuksia.  Jo nyt on mahdollista tutustua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon erikseen järjestettävällä puhdistamovierailulla. Katso lisätietoa www.turunseudunpuhdistamo.fi/vierailu. Poistoputkihankkeesta tulee löytymään lisätietoa www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki. 

Turun seudun puhdistamo Oy on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa 2014-2018 puhtaamman Itämeren puolesta.