Pro gradu -tutkielma Portsasta ja portsalaisuudesta

TatuVäyrynen kiittää portsalaisia vastauksista.

Etsin alkuvuodesta 2014 haastateltavia Portsaa ja portsalaisuutta käsittelevää graduani varten. Gradu valmistui monien vaiheiden jälkeen viime vuoden lopulla ja se on nyt myös julkaistu Kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria-julkaisuarkistossa. Siellä gradu on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti luettavissa ja ladattavissa.

Suora linkki graduuni on http://www.doria.fi/handle/10024/120066 ja se on asukasyhdistyksen vapaasti levitettävissä.

Haluan myös kiittää Portsa ry:tä yhteistyöstä. Ilman apuanne haastateltavien saaminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa.

Ystävällisin terveisin

Tatu Väyrynen