Puutarhakatu 41/perusteluja kaavamuutosta vastaan

MIELIPIDE ASEMAKAAVANMUUTOKSEN VALMISTELUSTA VIII (8) KAUPUNGINOSAAN ”Puutarhakatu 41”, kaavatunnus: 20/2012, diaarionumero: 1602-2012, Tontit 23-6, 23-3 ja Hansapuiston puistoalue    

Kerro mielipiteessäsi *mitä vastustat, *mitä kannatat ja *perustelut.
Näitä perusteluja on mahdollista käyttää omassa mielipiteessäsi, kopio haluamasi: 

-Voimassa olevan tontin 23-6 suojeleva asemakaava valmistui 3/1988 ja se on vahvistettu 24.4.1989. Kaava on voimassa ja siinä on päätetty kanta tontin käyttötarkoitukseen sekä rakennusoikeuteen.

-Turun kaupungin omistamalla yhtiöllä ei voi olla oikeutta vaatia kaavamuutosta, silloin kun säilyttävä kaava on voimassa. Tulipalo ei tee asemakaavaa vanhentuneeksi.

-Mikäli keväällä 2011 palanutta taloa ei voida korjata, se on rakennettava uudelleen nykyisen, voimassa olevan kaavan mukaisesti. Asiasta päätetään asemakaavanmuutoksen sijaan rakennus- ja purkulupaa koskevassa prosessissa.

-Tontilla on aiemmin sijainnut 3 puutaloa, joista kaksi L-kirjaimen mallista taloa. Rakennusoikeutta tontilla on riittävästi, yhteensä näiden alkuperäisten rakennusten verran. Tontille on näin jälleenrakennettavissa myös 1980-luvulla puretun talon kopio.

-Asemakaavalla suojellun tontin rakentaminen pitää tehdä nykyisen, voimassaolevan kaavan määräysten mukaisesti. Eli rakennusten mittasuhteiden ja ulkonäön on vastattava alkuperäisiä rakennuksia. Rakennusten perustukset, sisätilat ja tekniikka on mahdollista tehdä tämän päivän vaatimusten mukaisesti.

-Asemakaavassa 1989 vahvistetun suojelun tarkoitus on säilyttää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluva kaupunkikuvallisesti arvokas ympäristökokonaisuus.

-Yleiskaavassa 2020 suojelunäkökohta on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- tai asemakaavaa.-2002 valmistuneessa Turun rakennusten arvoluokituksessa tontilla on merkintä SR3 eli kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tonttikokonaisuus. Tontilla olevia arvokkaita rakennuksia tai niiden osia ei saa purkaa eikä niissä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

-Portsan alueen vanhojen rakennusten säilyttämiseksi on tehty 1970 ja -80-luvuilla paljon töitä. Suojelun päätarkoitus on huolehtia valtakunnallisesti arvokkaan rakennusperintömme hoidosta ja säilymisestä seuraaville sukupolville. Turun kaupunki ei ole oikeutettu muuttamaan kantaansa mielivaltaisesti.

-Turun kaupungin yhtiöltä on oikeus vaatia toimia vastuullisena ja esimerkillisenä kiinteistönomistajana myös kulttuuriarvojen osalta.

-Valmistumassa olevassa Turun Rakennusperintöohjelmassa muistutetaan, että rakennuksen ylläpito ja myös sen korjaaminen alkuperäisen rakenteen mukaisesti, on rakennuksen omistajan tavanomainen velvoite. TVT Asunnoille ei voi sallia kaavamuutosta korjaukseen tai uudelleenrakentamiseen perustuvilla kustannussyillä.

-Tontille 23-3 eli Soneran tontin rakentamisen toivotaan kunnioittavan tontin 23-6 suojelevan kaavan  mukaista rakentamistapaa. Tontin rakennusten toivotaan olevan rakennuskorkeudeltaan, -tavaltaan ja –tyyliltään samanlaisia kuin suojellulla naapuritontilla 23-6. Portsaan sopivalla tavalla näissäkin rakennuksissa olisi puolittainen maanalainen kellari, korkea 1.kerros ja pääkäyttötarkoituksen mukainen asumisen salliva ullakkokerros.

-Hansapuiston toivotaan jäävän edelleen lähivirkistys- ja puistoalueeksi.