Rekkaliikenne kiellettiin Ratapihankadulla ja keskustassa

Turun Kiinteistölaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirja 16.2.2016

71§

Ehdotus:

Rekkaliikenteen kieltäminen Ratapihankadulla ja keskustassa

Tiivistelmä:

Liikennesuunnitelmien hyväksyminen yli 15 metriä pitkien ajoneuvojen ajokieltomerkkien asettamisesta siten, että kieltoalueeseen tulevat sisältymään mm. Ratapihankatu ja läntinen keskusta. Suunnitelmat perustuvat Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 15.10.2014 § 553 tekemään periaatepäätökseen Ratapihankadun rekkaliikenteen haittojen hillitsemisestä.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta teki 15.10.2014 § 553 periaatepäätöksen ajoneuvojen suurimman sallitun ajoneuvon pituuden rajoittamisesta 15 metriin mm. Ratapihankadulla ja läntisessä keskustassa.

Kielto esitetään nyt toteutettavaksi liitteessä esitetyllä alueella siten, että kielto on voimassa jatkuvasti. Tässä vaiheessa kieltoa ei esitetä Suikkilantielle ja Pläkkikaupunginkadulle. Rekkaliikenteen määrää Suikkilantiellä Suikkilan kohdalla tullaan seuraamaan liikennelaskennoin ja kiellon tarkoituksenmukaisuus on mahdollista ottaa myöhemmin uudelleen käsittelyyn.

Yli 15 metriä pitkien ajoneuvojen on mahdollista ajaa kieltoalueella kaupungin myöntämällä erikoisluvalla. Pääsääntönä tulee olemaan, että luvan saaminen edellyttää kuljetuksen päättymistä tai alkamista kieltoalueella. Myös kieltoalueen ulkopuolelle, sen välittömään läheisyyteen suuntautuville kuljetuksille voidaan myöntää lupia, jos kiertomatkat katsotaan kohtuuttomiksi tai ne suuntautuisivat häiritsevästi asuntoalueiden katuverkolle.

Ehdotus: Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä, että yli 15 metristen ajoneuvojen ajo liikennesuunnitelman L 2920 004 mukaisella kieltoalueella sallitaan vain erityisluvan saaneille ajoneuvoille.

Samalla johtokunta päättää, että kielto toteutetaan 1.12.2015 päivättyjen liikennesuunnitelmien L 5793 126, L 5809 007, L79/99, L 6191 037, L 6911 013, L 6077 161, L 6077 167 ja L 5601 096, liikennesuunnitelmaotteiden L 5793 127, L65/98, L 6734 143, L 5808 095, L 4025 010, L 6132 043, L 6694 075, L 5942 004, L 4803 148, L 8754 006, L 7322 031, L 5601 108, L 5977 037, L 3706 037, L 8889 001, L 5601 095, L 3706 039, L 5760 048, L 6026 050, L 8889 002, L 6026 002, L 5760 041 ja L 5760 048 sekä Läntisten kaupunginosien pääkatujen viitoituksen yleissuunnitelman L 8754 003 mukaisilla liikennemerkkijärjestelyillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.