Turun kaupunki korvaa 2012 viemäritulvavahinkoja

Syksyn 2012 rankkasateiden aiheuttamat viemäritulvat koettelivat Portsaa. Osa vesivahingosta kärsineistä portsalaisista taloyhtiöistä nosti kanteen kaupunkia vastaan asiassa. Turun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2013 maksaa korvauksia viemäritulvavahingoista. Kaupunki maksaa sovintoratkaisuna 75 prosenttia hyväksyttävistä vahingoista edellyttäen, että vahingonkärsijä luopuu muista vaatimuksista.

Vahingonkärsineet, jotka hyväksyvät kaupungin sovintoehdotuksen, käyvät allekirjoittamassa sitoumuksen ja ilmoittamassa tilinumeronsa Turun kaupungin tiloissa Yliopistonkatu 27 a:ssa. Tällöin he sitoutuvat siihen, etteivät esitä kaupungille mitään vaatimuksia tapahtuneesta viemäritulvavahingosta ja kaupunki puolestaan sitoutuu maksamaan sovitun korvauksen 30 päivän kuluessa. Tiedot siitä, keitä tämä päätös koskee, löytyvät kaupunginhallituksen pöytäkirjasta:

Lue koko päätös: http://www05.turku.fi/ah/kh/2013/1217029x/3015609.htm

 

Kaupunginhallitus 521 17.12.2013 8

14174-2013 (024)

Vahingonkorvausvaatimukset viemäritulvavahingoista 27.8.2012 ja 5.10.2012

Tiivistelmä:

Turun kaupungin Port Arthurin, sataman ja Iso-Heikkilän kaupunginosissa viemäritulvissa 27.8.2012 ja 5.10.2012 vahinkoa kärsineet ovat vaatineet Vesiliikelaitokselta vahingonkorvauksia yhteismäärältään noin 460.000 euroa. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella vahingot ovat seurausta poikkeuksellisesta ulkopuolisesta syystä, poikkeuksellisesta paikallisesta rankkasateesta eikä vesihuoltolaitoksen puolella ole ollut asiassa tuottamusta. Turun kaupunki ei ole yksiselitteisesti sopimukseen tai lakiin perustuen vastuussa vahingoista, mutta asian sovinnollinen ratkaisu olisi kaupungin edun mukaista. Sovintoratkaisuna kaupunki korvaisi kohtuusperusteella viemäritulviin liittyvistä määrältään oikeiksi hyväksyttävissä olevista vahingoista 75 prosenttia edellyttäen, että vahingonkärsijä luopuu enemmistä vaatimuksista asiassa. Enimmillään suoritettava kokonaiskorvaus olisi tällöin 315.051,34 euroa.