Vesivahinkojen jälkipyykki

Vesivahingot elo/syyskuun vaihteessa

Portsan tulvivien viemäreiden/tulvavesien aiheuttamat vahingot (elo-syyskuun vaihteesta) halutaan kerätä yhteen. Tarkoitus on kerätä kaikki vesivahingon kärsineet yhtiöt kartalle, koota vahingosta aiheutuneet kustannukset yhteen ja tehdä yhteinen kirjelmä kaupungille. Pelkona on, että muuten kokonaiskuva ei välity kaupungin taholle riittävän kattavana.

Osa yhtiöistä saa korvauksia kiinteistövakuutuksesta ja osa asukkaista saa korvauksia omasta vakuutuksestaan. Valitettavasti eivät kuitenkaan kaikki. Omavastuuosuudet jäävät maksettaviksi kuitenkin vakuutuskorvaustenkin jälkeen sekä vakuutusmaksut nousevat jatkossa. Eli isoista summista puhutaan.

Haluamme saattaa vahingon laajuuden kaupungin tietoon ja ”painostaa” kaupunkia päättämään jatkotoimista ja miettimään mahdollisia korjaavia toimenpiteitä, jotta näin ei kävisi enää.

Timo Valonen/As Oy Puistorinne, Rauhankatu 28 on hoitaa asiaa. Mikäli teidän taloyhtiönne ei vielä ole mukana, ilmoittaudu:

timo.i.valonen@gmail.com tai p. 040 588 3428.