Vanhan Suurtorin alueen tulevaisuus, yleisötilaisuudet 6.5. ja 12.5.

Vanhan Suurtorin alueen tulevaisuutta käsittelevät yleisötilaisuudet 6.5. ja 12.5. klo 18-20 Raatihuoneen salissa. Tilaisuudet järjestävät Turkuseura – Åbosamfundet, Turun kaupunki ja Keskikaupunkiseura Tälpual jokke ry.

Tilaisuuksien tarkoitus on johdattaa miettimään seuraavia teemoja:

  • Kenelle Vanhan Suurtorin alue on tarkoitettu? (asukkaille, matkailijoille, yhdistyksille, yrityksille, julkishallinnolle)
  • Mikä on alueen merkitys Turun kaupunkikeskustan kehittämisessä, entä merkitys Turulle, Varsinais-Suomelle ja Suomelle?
  • Voidaanko alueelle kehittää nykyistä monialaisempia yhteistyömuotoja?
  • Miten Turun kaupunki voisi omistajan ja hallinnoijan roolissa kehittää aluetta?
  • Saavatko asukkaat ja kävijät osallistua alueen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa?
  • Millaista läpinäkyvyyttä ja tiedotusta toivotaan?
  • Voivatko suunnitelmat liittyä asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen?
  • Millainen merkitys luovuudella on kehittämistyössä?
  • Mitä päättäjiltä toivotaan?
  • Mitä asukkaat voivat tehdä edistääkseen alueen kehittämistä yhdessä viranomaistahojen ja poliitikkojen kanssa?

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Ohjelma luettavissa: http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=583945&nodeid=23