Juhana Herttuan koulun tilalle massiivinen rakennus/Malminkadun kaava

Uutinen Turun Kaupungin kuulutukset sivuilla 12.8.2023: Kutsu Malminkadun asemakaavanmuutoksen yleisötilaisuuteen

Turun kaupunki järjestää yleisötilaisuuden Malminkadun alustavista luonnoksista keskiviikkona 23.8.2023 klo 17.00 alkaen etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. Tilaisuuden osallistumislinkki on osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset otsikon Kaavoitus- ja katusuunnittelukuulutukset 12.8.2023 alla. Tervetuloa! Yleisötilaisuuden osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kuvat suunnitellusta rakennuksesta näet alempana tällä sivulla.

———–

1.6.2023 Mikäli sinusta tuntuu, että suunniteltu Arkipelagi ei sulaudu Tallimäen maisemaan, kehotamme mahdollisimman monia taloyhtiöitä ja asukkaita aktivoitumaan ja lähettämään 30.6.2022 mennessä oman mielipiteensä kaavasta kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi

Malminkatu, Diaarinumero 14016-2021 asemakaavatunnus 13/2022

Asukasyhdistys Portsa Ry:n kannanotto Malminkadun kaavaan

Portsa Ry haluaa ottaa kantaa vireillä olevaan Malminkadun asemakaavaan. Suunnittelualue on merkitty voimassa olevassa yleiskaavassa julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi. Portsa ry katsoo, että jatkossakin kyseisen alueen tulee säilyä julkisten palveluiden ja hallinnon alueena. Alueen asemakaavaa ei ole syytä muuttaa.

Portsa ry pyytää huomioimaan, että muutoskohteena oleva alue on liikenteellisesti hankalasti tavoitettava. Arkipelagin yhtenä vetovoimana esitetään nähtävyyttä turkulaisille ja turisteille, mutta nähtävyyden vaatimia liikenteellisiä reittejä tai pysäköintiä mahdollistavia tiloja ei alueella ole. Mäellä sijaitsevan Topeliuksen yhtenäiskoulun oppilaiden kulku kouluun, kävellen tai pyörällä, on mutkatonta, mutta mäen saavutettavuus autoilla tai linja-autoilla on hankalaa. Alhaalla, Puutarhakadun Kalastajankadun puoleiseen päähän rakennetaan jo tällä hetkellä kerrostalorykelmää, joka tulee lisäämään liikennettä ja pysäköintiä alueella. Kalastajankadulta alkaa Linnanfältin täyteen rakennettu asuinalue ja Kalastajankatu itsessään on rakennettu erittäin kapeaksi, koska kadulle toivotaan liikennettä vain asukkaiden osalta. Liikenteen läpikulkua ei pystyisi näin ollen ohjaamaan Linnanfältin kautta Arkipelagille ja takaisin. Arkipelagi lisäisi liikennettä ennestään runsasliikenteisellä Puutarhakadulla. Portsa ry on huolissaan liikenteen lisääntymisestä Puutarhakadulla, sillä kadun varrella olevat Portsan suojellut puutalot eivät kestä tärinää ja lisääntyvä liikenne tuo mukanaan vaaratilanteita mm. kadun ylityksiin.

Arkipelagi -rakennus ei sopeudu lähimiljööseen, jossa sijaitsee palkittu, pelastettu puutalojen Portsa sekä Pakkarinmäen puutalot ja Topeliuksen koulu, eikä se myöskään sulaudu Kakolanmäen arvokkaaseen siluettiin. Hankkeen mittakaava ja rakennuksen korkeus ovat liian suuria suunnitelluille tonteille. Rakennuksesta luvataan näköalaa saaristoon, mutta todellisuudessa näkymä olisi pala satama-allasta sekä Hirvensalon ja Ruissalon välistä juovaa. Arkipelagin massiivinen koko ja sen arkkitehtuurin vaatima hengitystila vaatisivat avoimen ympäristön, ei ahdasta keinotekoista koloa keskellä tiivisti rakennettua asuinkaupunginosaa. Visiossa rakennusta verrataan mm. Oslon oopperataloon, joka on julkinen rakennus ja se on rakennettukin vain yleisöä varten. Turkulaisen asuintalon asukkaat eivät halua rakennuksen ympärille tai katoille yleisöä, turismi koetaan haitaksi asumiselle. Oslon ja muiden kansainvälisten esimerkkien arkkitehtuurikohteet sijaitsevat kaikki avaralla paikalla meren rannalla, toisin kuin visioitu Arkipelagi. Se sijoittuisi sisämaahan, keskelle ahdasta asutusta.

Visoitu valtava rakennuskompleksi luo väistämättä heijastuksia ikkunoista ympäristöönsä. Arkipelagin lukemattomat lasipinnat saattavat aiheuttaa ongelmia lähimmille asukkaille. Korkea rakennus myös varjostaisi mm. viereen jäävää puistoaluetta, jolloin vaarana on kasvien vahingoittuminen valon puutteen vuoksi.

Tallimäenpuisto urheilukenttineen, Hansapuistikko ja kallioinen viheralue tulee säilyttää. Viheralueilla, kalliolla ja puistoilla on tärkeä rooli asukkaiden elämässä, varsinkin nyt, kun lähialueet on rakennettu tiiviiksi ja keinotekoisiksi. Tallimäki kallioineen toimii asukkaiden virkistysalueena, lasten leikkipaikkana ja nuorten kokoontumisalueena kesät talvet. Esimerkiksi pulkkamäkeä ei voi korvata millään.

Portsa ry muistuttaa, että kaavoituspäätöksiä tehdään tuleville sukupolville. Alueen vetovoima pitää säilyttää kaikenikäisiä houkuttelevana, kodikkaana asuinalueena. Lapsiperheet arvostavat väljää rakentamista, perheasuntoja, rauhallista ja turvallista asuinympäristöä, lähikoulua sekä harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria tulee kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen. Parhaiten se toteutuu, kun koulu ja liikuntapaikat ovat lähellä. Tämä tukee myös kaupungin strategiaa, jossa toimitaan kaikessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja merkityksellinen elämä ja kestävä elämäntapa kulkevat käsi kädessä. Turun tavoite on tehdä ilmastotyötä johtavana ilmasto- ja luontokaupunkina sekä luoda hyvinvointia nykyisille ja tuleville asukkaille luontoa kunnioittaen. Historiallisen kulttuuriympäristön ja Tallimäen kallioiden jättäminen nykyiseen luonnontilaansa tai niiden kehittäminen luonto- ja puistoalueena asukkaiden yhteiseksi ajanviettopaikaksi olisi täsmälleen strategian mukainen. Lähialueiden kiivas rakentaminen tuottaa varmasti riittävästi asuntoja, jolloin suunnittelualueen tontit voidaan pitää edelleen varattuna julkisille palveluille ja hallinnolle, joita tarvitaan alueella tulevaisuudessakin.

Portsa ry:n mielipide lähetetty 9.6.2022. Mielipidettä saa hyödyntää.

Mikäli sinusta tuntuu, että suunniteltu Arkipelagi ei sulaudu Tallimäen maisemaan, kehotamme mahdollisimman monia yhtiöitä ja asukkaita aktivoitumaan ja lähettämään 30.6.2022 mennessä oman mielipiteensä kaavasta kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi.

Malminkatu, kaavoitus Juhana Herttuan koulun ja Merenkulkulaitoksen tilalle.

Kesäkuussa 2022 Turun Sanomissa uutisoitiin tehdyn toinen suunnitelma Arkipelagista, tässä havainnekuva siitä: