Viemäritulva/kirjelmä mm. Turun Vesihuollolle 3.8.2022

Portsa ry:n viesti koskien viemäritulvaa 26.7.2022, joka aiheutti vahinkoa portsalaisissa asunnoissa. Tällä hetkellä Portsa ry:llä on tieto, että viemäritulva vahingoitti 30 asuntoa Portsassa. Ongelma koskee myös muita turkulaisia alueita. TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa löydät alempana myös Portsa ry:n tilaaman tutkasadeanalyysin, lausunnon sademäärästä Portsassa 26.7.2022. Siitä voi olla apua korvauksien saamisessa vakuutusyhtiöltä.

Vastaanottajat:

Turun Vesihuolto, Irina Nordman Port Arthurissa
Turun Seudun Puhdistamo, Mirva Levomäki
Turun kaupunki, Heikki Pälve, Christina Hovi
Museovirasto, Juhani Ruohonen

Lehdistö

Turun Kaupungin päättäjät


Arvoisat vastaanottajat, terveisiä idyllisestä Port Arthurista. Lähestymme Teitä, koska meillä on kaupunginosassamme suuri ongelma, joka on samalla myös Teidän ongelmanne. Port Arthurin puutaloalue on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut turkulaisten tietoisuuteen kaupunginosana, jossa asuminen on jopa niin yhteisöllistä, että naapurin vessavedetkin on omissa nilkoissamme. Eikä vain naapureiden, vaan turkulaisten ja Turun lähikuntien. Saimme 26.7.2022 jälleen seistä omissa kodeissamme turkulaisten ulostevedessä, kun kaupungin viemäri-infra petti ties monennenko kerran. Me portsalaiset olemme täysin kyllästyneitä ainaisiin viemäritulviin, ja haluamme vastauksen: milloin ja millä toimenpiteillä tämä loppuu?

Emme ole unohtaneet vuoden 2012 viemäritulvaa, jolloin me Port Arthurin asukkaat maksoimme henkilökohtaisesti, omilla rahoillamme Turun kaupungin puutteellisesta viemäröintikapasiteetista. Haluamme virkistää myös Teidän muistianne: vahingonkärsineitä Portsan taloyhtiöitä oli tuolloin 12, ja ulostevedessä lillui 93 portsalaiskotia. Koteihin tulvinut viemärivesi tuhosi omaisuutta ja arvorakennusten rakenteita 460 000 eurolla. Puoli miljoonaa euroa asukkaiden omaisuutta viemärivedessä – puhumattakaan asukkaiden työtunneista, vaivasta ja harmista. Vuoden 2017 elokuussa viemärivedet oli lähellä tulla taas kellareihin, ja nyt 2022 olemme samassa tilanteessa kuin 10 vuotta sitten. Seisomme omassa kodissamme, jalat turkulaisten ulosteessa. Lyhyen rankkasateen seurauksena viemäri-infra on jälleen puskenut vettä putkistossa väärään suuntaan, ja vahingon kärsii ihan tavallinen kaupunkilainen.

Hule- ja viemärivesitulvia on ollut Kakolan jätevedenpuhdistamon toiminnan alkamisen jälkeen tasaiseen tahtiin, tihenevissä määrin. Hulevesiverkosto lakkaa vetämästä lyhyenkin rankkasateen jälkeen, ja vesi alkaa nousta ulos viemäreistä Portsan matalimmissa kohdissa etenkin Rauhankadulla ja Ratakadulla. Tätä on tapahtunut viime vuosien aikana useita kertoja kesässä, viimeksi 26.7.2022 ja sitä ennen 9.7.2022. Tämä kaikki on epäilemättä Teidän, arvoisat vastaanottajat, tiedossanne.

Ensimmäisestä viemäritulvasta on nyt täsmälleen 10 vuotta aikaa. Asiat menevät jatkuvasti viheliäisempään suuntaan rankkasateiden lisääntyessä ja kaupungin päällystäessä asfaltilla kotinurkkiamme, kuten nyt on Herttuankulmassa tapahtunut. Mutta 10 vuotta on myös pitkä aika reagoida asiaan. Olemme vuosia sitten saaneet kuulla Turun kaupungin purkuputki-fantasioista, joissa uusi Puhdistamon purkuputki ratkaisee kaupungin viemäritulvat. Turkulaiseen tyyliin purkuputken on pitänyt olla valmis vuoden 2021 keväällä, mutta mitä ilmeisimmin putki ei ole valmistunut portsalaisille kerrotussa aikataulussa. Tilanne on täysin sietämätön asukkaiden näkökulmasta. Portsalaiskodeissa seurataan säätiedotuksia ahdistuksen vallassa, valvotaan öitä ja tuijotellaan taivaalle jännittäen, miten paljon sitä tulee tällä kertaa.

Runsaan sadan vuoden aikana Portsan puutaloalue on ollut monta kertaa vaarassa tuhoutua, mutta lopulta on löytynyt myös poliittista viisautta ja tahtoa kaupunginosan pelastamiselle. Kaupunginosayhdistys Portsa ry on perustettu 50 vuotta sitten suojelemaan Port Arthurin aluetta, eikä suojelun tarve ole valitettavasti poistunut vuosikymmenien kuluessa mihinkään. Portsan tuhoamisvimma on nyt vain vaihtunut alueen hitaaseen mädättämiseen. Museovirasto on määritellyt Port Arthurin puutalokorttelit yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY), jota tänä päivänä tullaan ihastelemaan ympäri Suomen, ja jonka kaduilla järjestetään turistikierroksia matkailijoille. Me portsalaiset osaamme vilkuttaa reippaina ohiajaville turistibusseille, vaikka samaan aikaan sisäpihojen suojissa kannamme asunnoista pihalle ulostevedessä tuhoutunutta omaisuuttamme. Turku on palannut keskiaikaan puutteellisen viemäriverkoston seurauksien vuoksi, ja me asukkaat haluamme vastauksia: milloin ja millä toimenpiteillä tämä loppuu?

Portsa ry on valmistelemassa lehteä, jossa infoamme Port Arthurin alueen asukkaita viemäritulvista, niiden syistä ja seurauksista. Teemme infolehden, koska Turun kaupungin, Puhdistamon tai Vesilaitoksen suunnalta ei ole tullut mitään informaatiota, pahoittelua tai ylipäänsä mitään tietoa alueen suurimmasta ongelmasta. Asukkaiden pitää saada tietää, miksi heidän kotinsa tuhotaan kerta toisensa jälkeen ja mitä asialle tehdään. Siitä syystä odotamme Teiltä, vastuussa olevilta henkilöiltä vastauksia, jotka julkaisemme lehdessä.


Terveisin Portsa ry:n hallitus, 3.8.2022

…………………………….

VASTAUKSIA (vastauksia päivitetään saatuamme niitä):

VASTAUS 5.8.2022 Apulaispormestari Heikki Pälveen viesti: Kiitos viestistänne ja olen asiasta jo tietoinenkin. Oheistan sen tässä ja vastaukseni Kaupunkiympäristötoimialan johtavalle viranhaltijalle (jos kohta hänkin on ongelmasta tietoinen), sillä tämän hoitaminen kuuluu toki virkamiehistölle. Olen kuitenkin hyvin kiinnostunut siitä, miten tästä ilmeisen toistuvasta ongelmasta päästään pois mahdollisimman nopeasti ja asia on varmasti meillä esillä nyt heti, kun henkilöt palaavat lomiltaan. On myös oikein ja kohtuullista, että teitä pidetään tietoisena siitä, mihin voidaan ja aiotaan asiassa ryhtyä.

Yst. terv. Heikki Pälve, Apulaispormestari

………………………..

10.8.2022 Turun Vesihuolto lähetti seuraavan viestin tulvassa vahinkoa kärsineille asukkaille tiedotettavaksi. Tämä viesti tarkoittaa, että asuntojen kellarien rakennettu korkeus mitataan ja verrataan rakennuslupaan (2012 sama mittaus tehtiin useissa asunnoissa): Hyvä asiakas, Port Arthurissa tapahtuneiden jäte/hulevesivahinkojen kartoittamiseksi urakoitsijamme kuvaa kaikki tontti- ja hulevesiliittymät. Meillä on myös tarve päästä kaikkiin korvausta hakeviin asuntoihin, jotta pystymme asuntokohtaisesti vaaitsemaan lattiatason. Pyydän teitä ilmoittamaan asukkaille tulevista toimenpiteistä. Henkilökuntamme on puhelimitse yhteydessä, kun Teidän kohteenne tarkempi aikataulu on tiedossa. Pahoittelut, että ikävän tapahtuman vuoksi joudumme vielä vaivaamaan Teitä ja asukkaita tarvittavien selvitysten tekemiseksi. Kiitokset jo etukäteen yhteistyöstä.

Ystävällisin terveisin Turun Vesihuolto Oy

……………………………………………….

LEHTIJUTTU 16.8.2022 juttu Turun Sanomissa, jossa mm. Turun kaupungin vastauksia: klikkaa tästä

………………………………………………..

VASTAUS 26.8.2022 Turun Kaupungin vastaus Portsa ry:n kirjelmään, lähettäjä Kaupunkiympäristö viestintä:

Alla vastaus selvityspyyntöönne koskien Portsan alueen tulvaa.

Turun Portsan alueen tulva 26.7.2022

Olemme saaneet selvityspyyntönne koskien Portsan alueen tulvavahinkoja. Olemme pahoillamme aiheutuneesta tilanteesta ja selvitystyöt on aloitettu välittömästi.

Selvitystyöt vahinkoihin johtaneista syistä ovat kuitenkin edelleen kesken. Selvityksiä tehdään nyt huomattavasti laajemmin kuin vuoden 2012 vahinkojen yhteydessä, jolloin tarkastettiin korkeustasoja sekä yleisen viemärin kuntoa.

Vuoden 2012 tapahtumien jälkeen on rakennettu puhdistamon poistoputki sekä Turun Vesihuollon jatkuvana keinona hulevesien vähentämiseksi viemäriverkossa saneerattu ja erillisviemäröity jätevesiverkkoa. Vuosina 2012–2021 on saneerattu yhteensä 75 kilometriä viemäriverkkoa ja sekaviemäriä erillisviemäröity 18 kilometriä. Tästä huolimatta Turun seudun puhdistamo Oy:n mukaan paikallinen rankkasadetilanne näkyi puhdistamon tulovirtaamissa nopeasti. Tulovirtaamat kasvoivat noin kolminkertaisiksi tilannetta edeltävään ajankohtaan verrattuna.

Puhdistamolla otettiin 22.6.2022 käyttöön uusi poistoputki, jonka kautta puhdistettu jätevesi johdetaan purkupisteeseen Turun satamaan Linnanaukolle. Tämä vapautti vanhana poistoputkena toimineen kaupungin hulevesiviemärin kokonaisuudessaan sade- ja hulevesien käyttöön. Puhdistamon uusi poistoputki ei ole yhteydessä hulevesiverkostoon eikä siten ole vaikuttanut hulevesitulvaan.

Sadetapahtuman aikana puhdistamolle tuleva jätevesi otettiin sisälle laitokseen ja käsiteltiin. Lisäksi sadetapahtuman aikana puhdistamon tulopumppaamon pinnankorkeudet eivät nousseet yli tiedossa olevien Portsan alueen rakennusten padotuskorkeuksien.

Selvitysten jälkeen pystytään tarkemmin ottamaan kantaa toimenpiteisiin, joilla vastaavat tapahtumat voitaisiin estää. Kaikissa vahingoissa tarkistetaan korkeudet ja yleisen viemärin toimivuus. Näiden lisäksi nyt pyritään selvittämään, miten ja mistä vedet ovat kulkeutuneet ja siksi:

  • kuvataan vesivahinkoja kärsineiden kiinteistöjen hule- ja jätevesiviemäreitä, jotta nähdään miten vedet siellä liikkuvat
  • sukeltaja tarkistaa Ratapihankadun isot linjat (myös hulevesi, jotta nähtäisiin mm. mahdollinen hiekan määrä ja sulkujen toimivuus)
  • mallinnetaan vahinkotilanne myös hulevesien osalta. Vielä muutama vuosi sitten ei ollut käytettävissä yhtä hyviä työkaluja kuin nyt

Paikallinen sade on kuitenkin ollut selvästi normaalia mitoitussadetta suurempi ja hyvin rankka (n. 45 mm kahden tunnin aikana). Mitoitussateella tarkoitetaan vesimäärää, joka voidaan johtaa hulevesiviemäreihin. Tätä suuremmissa sateissa kadut toimivat tulvareittinä. Selvitysten jälkeen pystytään arvioimaan myös mahdollisia hulevesijärjestelmille tarvittavia toimenpiteitä.

Myös kiinteistönomistaja voi tehdä toimenpiteitä vahinkojen välttämiseksi. Erityisen tärkeää on huolehtia, ettei kiinteistön omat hulevedet katolta, pihoilta tai salaojiin suotautumalla päädy jätevesiviemäriin. Kiinteistöjen hulevedet tulisi johtaa kaupungin hulevesijärjestelmään, ei kadulle. Esimerkiksi 45 mm sade tarkoittaa 300 m2 kattopinnalla yhteensä 13,5 kuutiota eli 13.500 litraa vettä. Katutason alapuolisissa asuttavissa tiloissa tulisi olla myös kunnon ulkoinen vesieristys, ettei vesi pääse rakenteiden läpi.

Rakentavin terveisin,

Irina Nordman, Turun Vesihuolto oy, toimitusjohtaja

Kimmo Suonpää, Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentamisen johtaja

Mari Helin, Kaupunkiympäristötoimiala, kunnossapitopäällikkö

Mirva Levomäki, Turun Seudun puhdistamo oy, toimitusjohtaja

……………………………………………………………………….

31.8.2022 Turun Vesihuollon tiedote isännöitsijöille, jaettavaksi asukkaille:

Turun vesihuollon ilmoitus savustuskokeista

Hyvä asiakas,

Port Arthurissa tapahtuneiden jäte/hulevesivahinkojen selvitystyö jatkuu viemärien savutuskokeilla. Kokeessa savunkehittimen avulla puhalletaan vaaratonta savua paineistetusti viemäriverkostoon. Savu purkautuu putkistosta paljastaen samalla viemärilinjan avoimet päät ja muut vuotokohdat.

Urakoitsijan kanssa on alustavasti sovittu työn tekemisestä ensi viikon aikana. Urakoitsija on suoraan yhteydessä Teihin, kun tarkempi ajankohta on tiedossa. Urakoitsija huolehtii myös ilmoittamisesta pelastusviranomaiselle. Työ ei edellytetä asukkailta mitään ennakkotoimenpiteitä, mutta kiinteistön lähellä ja piha-alueella voi savua nousta yllättävistä paikoista. Pyydän teitä ilmoittamaan asukkaille tulevista toimenpiteistä.

Pahoittelut, että ikävän tapahtuman vuoksi joudumme vielä vaivaamaan Teitä ja asukkaita tarvittavien selvitysten tekemiseksi. Kiitokset jo etukäteen yhteistyöstä.

Ystävällisin terveisin

Turun Vesihuolto Oy

**********************************

9.10.2022 Ilmatieteenlaitoksen lausunto sademäärästä, tutkasadeanalyysi 26.7.2022. Tätä lausuntoa voitte käyttää portsalaiset yhtiöt ja asukkaat esim asioidessanne vakuutusyhtiöiden kanssa viemäritulvaan liittyen: